Trwają prace przy przebudowie drogi Gródek-Teofilówka

  • Grażyna Tokarska

Czytaj więcej...Trwają prace na przy realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 390314W Gródek – Teofilówka". Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych .FDS to program rządowy wieloletni, zapewniający finansowanie inwestycji samorządowych które pozwolą na stworzenie w przyszłości spójnej sieci dróg lokalnych. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, podbudowę, wykonanie przepustów, profilowanie i zagęszczenie podłoża. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi – 830 m. Wartość prac to około 500 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi 75% kosztów zadania. Przebudowany odcinek drogi znacznie wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej, poprawi bezpieczeństwo użytkowników jak również poprawi dojazd dla okolicznych rolników i mieszkańców.

Czytaj więcej...

Pierwsze świetlice z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019 wyremontowane w Gminie Sokołów Podlaski

  • UG Sokołów Podlaski

Czytaj więcej...W lipcu br. Gmina Sokołów Podlaski otrzymała po 10 tysięcy złotych na remonty budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Ząbków-Kolonia, Walerów, Krasnodęby-Kasmy, Dziegietnia oraz Przywózki (po 10 tys. zł na każde zadanie). Umowy w tej sprawie podpisali Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska – członkinie zarządu województwa mazowieckiego oraz beneficjenci. Gminę Sokołów Podlaski reprezentował wówczas Wójt - p. Janusz Kur, Skarbnik - p. Agnieszka Patejko oraz sołtysi miejscowości: Ząbków-Kolonia - p. Krystyna Nowak, Krasnodęby-Kasmy - p. Jan Kożuchowski i Przywózki - p. Andrzej Zalewski.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi w Suchodole Włościańskim

  • UG Sabnie

Czytaj więcej...Na początku września br. Wójt Gminy Ireneusz Piotr Wyszyński podpisał umowę na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr geod. 309 w miejscowości Suchodół Włościański”. Wykonawcą robót została firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski. Zakres prac obejmował: wbudowanie warstwy kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm z materiału dostarczonego przez Gminę Sabnie w ilości 104,19m3, nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 5 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową – jezdnia z odsadzkami i skrzyżowanie -  829m2, pobocza z kruszywa naturalnego – 300m2 oraz regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem – 5 szt.  Wartość inwestycji – 48 158,81 zł brutto. 

Czytaj więcej...

Dofinansowanie zadań w ramach MIAS MAZOWSZE 2019 na terenie Gminy Sabnie

  • UG Sabnie

Czytaj więcej...Drugi rok z rzędu nasza gmina złożyła wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019. Głównym celem Instrumentu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.

Czytaj więcej...

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Czerwonka

  • UG Sokołów Podlaski

Czytaj więcej...17 września pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Sokołów Podlaski została zawarta umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – edycja 2019.

Czytaj więcej...