Kościół w Gródku

Dawna unicka cerkiew została zamieniona na kościół katolicki. Obecnie drewniany kościółek o konstrukcji zrębowej z drewnianą wieżyczką, zbudowany na rzucie prostokąta, jednonawowy.

Świątynia pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego pochodzi z końca XVI wieku. Wewnątrz zachował się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z pierwszej połowy XVIII wieku.