Ulica Szkolna w Nowej Wsi oficjalnie otwarta

  • UG Sokołów Podlaski

Czytaj więcej...W piątek, 11 października 2019 roku dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi przebudowanej drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś. Inwestycja dofinansowana została ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Czytaj więcej...

Odbiór inwestycji na terenie Gminy Jabłonna Lacka wykonanych w latach 2018-2019

  • Grażyna Tokarska

Czytaj więcej...3 października br. dokonano uroczystego odbioru inwestycji gminnych wykonanych w latach 2018 – 2019 dofinansowanych z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych spowodowanych intensywnymi opadami deszczu, oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach umowy na dofinansowanie zawartej z Wojewodą Mazowieckim.

Czytaj więcej...

Obchody Dnia Drzewa w Zembrowie

  • Alina Goworek

Czytaj więcej...Dzień drzewa zapoczątkował w 1872 roku w USA znawca i miłośnik przyrody Juliusz Morton, kierując się powiedzeniem, że: „Inne święta służą jedynie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje zaś na przyszłość”. Idea ta spotkała się szerokim odzewem. Do Europy  trafiła w 1951 roku. Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO) postanowiła, że we wszystkich krajach członkowskich obchodzony będzie każdego roku Światowy Dzień Drzewa. Od kilku lat w dniu 10 października w Polsce obchodzony jest Dzień Drzewa. Przedszkolaki z Przedszkola w Zembrowie zdobyły podstawowe wiadomości na temat drzew, mieszkańców lasu, wiedzą do czego i komu potrzebne są drzewa. Przyswajaniu wiedzy przyrodniczej towarzyszyła zabawa, zagadki, opowiadania, prezentacje multimedialne. Następnie dzieci wykonały prace plastyczne, pt. "Jesienne drzewo", które ozdobiły przedszkolny korytarz.

Czytaj więcej...

Szkolna akcja profilaktyczna w Jabłonnie Lackiej

  • ZSJL

Czytaj więcej...Początek października w Szkole Podstawowej w Jabłonnie Lackiej to czas realizacji pierwszego etapu szkolnej akcji "Bezpieczna droga do szkoły". Organizatorami akcji są wychowawcy klas I-III wraz z pedagogiem szkolnym. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Jabłonnie Lackiej. W akcji biorą udział wszyscy uczniowie klas I-III.

Czytaj więcej...

Mieszkańcy Karlusina dbają o swoje sołectwo

  • UG Sokołów Podlaski

Czytaj więcej...Mieszkańcy sołectwa Karlusin przeznaczyli środki funduszu sołeckiego 2019 na zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego.
Wykonawcą został HORTUS Robak Olga, ul. Fabryczna 1, 08-300 Sokołów Podlaski. Kwota, jaką wydatkowano to: 16 750,00 zł brutto.

Czytaj więcej...

Zobacz także