Anna Dziewit Meller w I Liceum

  • Anna Kuryłek

Czytaj więcej...18 kwietnia, dzięki współpracy z Fundacją "Tygodnika Powszechnego" klasy humanistyczne I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie gościły pisarkę Annę Dziewit Meller. W roku 2010 przybył do szkoły krakowski poeta Wojciech Bonowicz, prowadził wówczas zajęcia na temat prozy Witolda Gombrowicza. Natomiast Anna Dziewit Meller pretekstem do rozmowy uczyniła nagrodzoną Literackim Noblem twórczość Swietłany Aleksijewicz. Z bogatej twórczości prozatorki wybrała reportaż "Wojna nie ma nic z kobiety". Jest to szczególna proza, szorstka, surowa; jak życie, które opisuje. Pełna grozy, przemilczeń, ale też wiary w siłę kobiet przeciwstawiających się nie tylko wojennemu złu.

Czytaj więcej...

Powiat Sokołowski. Promesa na ponad 8 mln zł na odbudowę dróg

  • Starostwo Powiatowe

Czytaj więcej...19 kwietnia starosta Leszek Iwaniuk odebrał w imieniu Powiatu Sokołowskiego Promesę Ministra i Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę 8,58 mln zł. z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2018 roku. Dofinansowaniem 80% kosztów całkowitych objęte zostały zadania inwestycyjne zgłoszone przez Powiat Sokołowski obejmujące odbudowę drogi powiatowej na terenie gminy Jabłonna Lacka, na odcinku Nowomodna – Łuzki o długości 2,1 km, na terenie gminy Kosów Lacki w miejscowości Stara Maliszewa o długości 1,618 km, w miejscowości Łomna o długości 1,576 km, w miejscowości Nowa Maliszewa o długości 1.259 km i na odcinku Maliszewa - Guty o długości 2,6 km oraz na terenie gminy Repki na odcinku Józin - Kamianka o długości 2,475 km, Promesę w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył sekretarz stanu Jarosław Zieliński w obecności wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiera.

Czytaj więcej...

Gmina Jabłonna Lacka otrzymała promesę

  • Grażyna Tokarska

Czytaj więcej...19 kwietnia Wójt Gminy, Wiesław Michalczuk odebrał z rąk Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w MSWiA, przy udziale wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych spowodowanych intensywnymi opadami deszczu w kwocie 800 tys. zł. Przyznane środki finansowe wykorzystane zostaną na realizację zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 390314W Gródek – Teofilówka w km 0+968 dz. ewid. nr 421 w miejscowości Gródek”. Obecnie jest to most drewniany bardzo złym stanie technicznym. W ramach przebudowy planuje się montaż stalowej rury przepustowej wraz umocnieniem przyczółków.

Czytaj więcej...

Bujały. Niecodzienna lekcja chemii

  • SP Bujały

Czytaj więcej...17 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Bujałach wszyscy uczniowie z ogromną ciekawością i wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w niecodziennej lekcji alchemii, podczas której doświadczalnie mogli przekonać się,  że prawa fizyki naprawdę działają. Eksperymenty w których uczestniczyli pozornie tylko wydawały się łatwe do wytłumaczenia i proste do wykonania, a jednak... bez znajomości praw fizyki nie do ruszenia. Uczniowie poznali wiele ciekawych zjawisk fizycznych. Edukatorzy prowadzący zajęcia przypomnieli o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i środkach ostrożności, które należy podejmować wykonując choćby najprostsze doświadczenie. Nauka połączona z interakcją i sporą dawką humoru sprawiła, że uczniowie polubili taką formę edukacji.

Czytaj więcej...

Drogi priorytetem

  • Starostwo Powiatowe

Czytaj więcej...8 kwietnia w Węgrowie odbyło się seminarium pt.: „Drogi betonowe – trwałe i niezawodne rozwiązania” pod Patronatem Honorowym starosty sokołowskiego Leszka Iwaniuka i starosty węgrowskiego Krzysztofa Fedorczyka organizowane przez CEMEX Polska wraz ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu oraz firmę WIKRUSZ.

Czytaj więcej...