Poezja Ireny Jezierskiej przybliża ludziom Boga

Irena Jezierska pochodzi z Jabłonny Lackiej. Od 1951 roku należy do Zgromadzenia Sióstr Salezjanek, którego oficjalna nazwa brzmi Córki Maryi Wspomożycielki. Jej skrótem w języku włoskim są litery FMA. Można je spotkać przy nazwisku siostry jako autorki licznych tomików.
W latach  1946-1951 uczęszczała do prywatnego sokołowskiego gimnazjum, a potem liceum, jednak z powodu swoich zdecydowanych poglądów politycznych nie otrzymała świadectwa dojrzałości.  Odebrała je dopiero w roku 1958 w Warszawie i to bez oceny z przedmiotu nauka o Polsce współczesnej, co uniemożliwiało Jej podjęcie studiów. Kilka lat później i ta przeszkoda została pokonana. W liceum w Lublinie pozwolono siostrze zdawać egzamin dojrzałości.
Studiowała w Instytucie Wyższej Wiedzy Religijnej w Krakowie. W roku 1965 ukończyła także historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.  Uczyła katechezy w liceach krakowskich, a w seminariach salezjanów i karmelitów miała wykłady z historii sztuki. W czasie studiów i pracy w Krakowie poznała księdza Karola Wojtyłę.
Katechizując nigdy nie rozstawała się z pędzlem i piórem. Jedno i drugie było Jej wielką pomocą w pracy apostolskiej.
Po przejściu na emeryturę, już w Sokołowie, zaczęła porządkować dotychczasowe zapiski i uzupełniać je nowymi treściami. Tak powstała pierwsza książka, a po niej następne.
Dotychczas ukazały się Jej autorskie tomiki wierszy o tematyce religijnej z własnymi ilustracjami:
•  „Nie było miejsca...” - Warszawa 1995 (wiersze o Bożym Narodzeniu)
• „Kto szuka Cię, już znalazł” - Kielce 1996 (wiersze szczególnie dla młodzieży)
•  „Śladami Krzyża” - Kielce 1997 (Droga Krzyżowa)
• „Na granicy czasu” – Kielce 1999
Kilka wierszy ze zbioru „ Nie było miejsca...” trafiło do antologii „W kolebce czasów” wydanej przez Polską Misję Katolicką w Paryżu w 1999.
• „Przewodniczka po drogach trzeciego tysiąclecia”- Kielce 2000 (rozważania różańcowe)  
•  „Błogosławieni (Droga Krzyżowa)”- Kraków 2002
•  „Nie było miejsca...” (wydanie drugie poszerzone) – Sokołów Podlaski 2003
Kilka utworów znalazło się w zbiorze „Erato- wybór wierszy” – Sokołów Podlaski  2004
•  „Zabić czy ocalić?” -Sokołów Podlaski 2007(Droga Krzyżowa w obronie dzieci  nienarodzonych)
• „Druga ojczyzna-Polska”- Sokołów Podlaski 2007 ( wiersze w hołdzie Laurze Meozzi,
która przeszczepiła zgromadzenie salezjanek na grunt polski)
Na wydanie czekają:
•  w Wydawnictwie Salezjańskim „Pasterz w bieli. Zamyślenia poetyckie o Janie Pawle II”
• w Wydawnictwie WAM w Krakowie „Zranione serce” i „Uzdrawiająca miłość”                                                                                  (rozważania Drogi Krzyżowej)
Siostra Irena Jezierska od 1996 roku mieszka w Sokołowie Podlaskim. Nadal pisze wiersze i maluje obrazy o tematyce religijnej. W marcu 2003 miała swój wieczór autorski w Klubie Literackim „ERATO”. Bierze udział w Powiatowych Spotkaniach z Poezją..., zasiadając w jury Turnieju Jednego Wiersza.
O swojej twórczości mówi tak: „Pragnę, aby moja skromna poezja i rozważania przybliżały ludziom Boga, który jest samą Miłością”
Być może do sięgnięcia po Jej wiersze zachęci ten, wybrany z pierwszej publikacji.

Herod
Niejedno ma imię
I różne postacie przybiera.
Bo w każdym człowieku
Od początku świata
Jest coś
Z postawy Heroda
I coś z Piłata.
A Chrystus
Idzie przez wieki...
Czasem,
Jak ongiś,
Do Egiptu ucieka
I tam czeka,
Aż umrze Herod,
By wrócić
I znów zamieszkać
Jak w Nazarecie,
W sercu człowieka.