Perła Podlasia: Pałac w Patrykozach

PatrykozyNa dobre zaczęły się wakacje, większość z nas ma już plany na spędzenie urlopu. My zaproponujemy najciekawsze miejsca znajdujące się na terenie Gminy Bielany, które warto zobaczyć. W tym numerze Pałac w Patrykozach zwany "Perłą Podlasia" - najpiękniejszy obiekt na terenie całej gminy a niektórzy twierdzą, że jest to jeden z najbardziej ciekawych obiektów parkowo-pałacowych w Polsce. Znajduje się on w odległości 8 km od Bielan (od drogi krajowej nr 63 łączącej Siedlce z Sokołowem Podlaskim).

Patrykozy1Historia zespołu pałacowo - parkowego wiąże się z osobą Teodora Lubicz-Szydłowskiego, generała wojsk polskich z okresu Powstania Listopadowego. Szydłowski w latach 1832 – 1843 nabył dużą połać ziemi, gdzie  nad strumieniem wystawił wspaniały pałac w stylu ostrołukowym. Przy pałacu założył ogromnym kosztem park w stylu angielskim. Od strony zachodniej pałac okalała fosa. W sztuczny sposób usypano wyspy,  na które można było się przedostać przez wybudowane mosty.

Patrykozy3Po śmierci Teodora w 1863 r. całe dobra wraz z pałacem przejął jego bratanek Antoni Szydłowski, który to odsprzedał posiadłość Rajmundowi Skarzyńskiemu.

Na początku XX w. Patrykozy należały do rodu Cichockich, jednak w 1926 r. w wyniku bankructwa, podzielono dobra, ziemię rozprzedano, a pałac i zabudowania nabył ksiądz Solnicki.

Po drugiej wojnie światowej spadkobiercy księdza (Marian Solnicki oraz dzieci siostry księdza Solnickiego) 1/3 posiadłości odsprzedali wsi Partrykozy. W międzyczasie w pałacu przez pewien czas mieszkali również Kosieradzcy, którzy potem przenieśli się na Rudę. Pałac systematycznie popadał w ruinę. Niszczały piękne, ozdobne piece, stolarka, a z czasem również podłogi. Najdłużej pozostała blacha na dachu.

Pewnego zimowego dnia dla pałacu nastąpił punkt zwrotny. Przyjechała delegacja złożona z urzędników z Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki w Siedlcach oraz wielu innych urzędników z Lublina i Sokołowa Podlaskiego, którzy podjęli decyzję o odbudowie ruiny.

Patrykozy5W lutym 1980 roku, w wyniku podjętych decyzji nastąpił początek odbudowy pałacu. Powołano kilkunastoosobową brygadę remontową, którą dozorowała Regina Tymoszuk. Jednak z powodu ograniczenia środków w 1989 r. prace przerwano, a budowy przed rozgrabieniem pilnowali pracownicy zatrudnieni do ochrony pałacu.

Z początkiem lat 90 pałac nabyła znana dziś rodzina Gesslerów z Warszawy. Jednak nie dokonano żadnych działań, by prowadzić dalszą renowację zabytku. Co więcej, w roku 2000  na wskutek źle prowadzonych robót, mających wzmocnić fundamenty, podkopano zręby wieży, która runęła w dół, zabierając ze sobą duży fragment ściany szczytowej.

Patrykozy6Obecnie pałac z przyległym terenem posiada Pan Maurycy Zając, który bardzo odpowiedzialnie podszedł do sprawy. Zaangażował ogromne środki i ludzi, mający jak najszybciej przywrócić pałac do wcześniejszego blasku. Dziś możemy cieszyć się pięknem pałacu, który jest odrestaurowany zarówno na zewnątrz jak i w środku. Za drobną opłatą i po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem pałac można zwiedzać, a teraz prosimy nacieszyć oko zamieszczonymi zdjęciami w gazecie i na stronie internetowej www.gminabielany.pl.