Klub Literacki Erato

Klub Literacki „ERATO” to grupa kilkunastu twórczych osób mieszkających na terenie powiatu sokołowskiego, uczuciowo związanych z tą ziemią, zainteresowanych jej historią i współczesnością. Klub nie ma osobowości prawnej. Jego członkowie nie płacą składek ani nie posiadają legitymacji. Łączy ich pasja społecznikowska. Spotykają się co kwartał na wieczorach otwartych w Piwnicy Kasztelańskiej i raz w roku – jesienią – na Nocy Poetów w Jabłonnie Lackiej i  kolejnych imprezach z cyklu: „POWIATOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ I PROZĄ PODLASIA”.

Działalność
Cel klubu to prezentacja i popularyzacja osobowości twórczych rejonu sokołowskiego oraz przybliżanie dorobku klasyków poezji polskiej. Od początku miejscem poetyckich wieczorów była Piwnica Kasztelańska. Początkowo odbywały się one raz w miesiącu. Prezentowana była na nich twórczość sokołowskich poetów.  Popularyzowano także dorobek ludzi spoza powiatu, m.in. Witolda Lorentowicza ze wsi Polaki pod Siedlcami oraz ks. Mieczysława Rzepniewskiego z Bielska Podlaskiego. Klub w swoich progach gościł też poetów z Warszawy, Siedlec, Siemiatycz.
Członkowie klubu biorą udział w różnych konkursach poetyckich, lokalnych i ogólnopolskich. Odnoszą liczne sukcesy, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym swojego środowiska oraz spotykają się z młodzieżą szkolną. Piszą i publikują swój dorobek literacki. Wspiera Ich Franciszek Kobryńczuk –wywodzący się z Długich Grzymek profesor SGGW, poeta, członek Związku Literatów Polskich.


„ERATO” współpracuje z różnymi instytucjami działającymi na terenie miasta i powiatu, realizując z nimi ciekawe przedsięwzięcia.

Oto one:
Od 2002 z gminnymi ośrodkami kultury i szkołami( Sterdyń, Jabłonna, Repki, Kosów, Sabnie, Ceranów) przy organizacji Powiatowych Spotkań z Poezją i Prozą Podlasia- największej poetyckiej imprezy na naszym terenie.
Z Biblioteką Pedagogiczną w Sokołowie- „Twórcy rodem z Podlasia”-konferencja dla nauczycieli polonistów i pracowników szkolnych bibliotek. (2002)
 Ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Sokołowie Podlaskim- „Inni, ale przecież tacy sami” –konkurs literacko-plastyczny dotyczący niepełnosprawności.(2005)
 Z Oratorium bł. Filipa Rinaldiego - ”NON OMNIS MORIAR- konkurs na najpiękniejszy wiersz inspirowany pontyfikatem Papieża- Polaka”.(2006)
Z Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną w Sokołowie- „PIEŚŃ UJDZIE CAŁO...”- konkurs na najpiękniej opisaną podlaską legendę. (2007)

Historia i współczesność
Klub literacki powstał z inicjatywy Marka Kołodziejskiego-etatowego instruktora plastyki w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Rozpoczął działalność jako jedna z sekcji tej instytucji. Założyciela i kierownika wspierały Bożena Mrozowska i Ola Djurowska- pracownice biblioteki. Początek aktywności przypada na lata 1993-94, chociaż o cyklicznych spotkaniach można mówić dopiero od roku 1998. Początkowo klub nie miał nazwy. W 2000 roku na jednym z wieczorów ogłoszono konkurs. Zwyciężył pomysł Lucyny Bałkowiec i odtąd w świadomości mieszkańców miasta i powiatu zadomowiło się hasło „ERATO” od imienia jednej z muz, córek Zeusa, opiekującej się poezją miłosną.
W 2001 roku po odejściu Marka Kołodziejskiego z pracy w SOK-u  klub zawiesił działalność. By wypełnić powstałą lukę, Wiesława Kwiek wymyśliła Sokołowskie Spotkania z Poezją i Prozą Podlasia. Pierwsze odbyło się wiosną 2002 roku w Publicznym Gimnazjum nr 2, gdzie polonistka z „Jedynki” uzupełniała etat. Program imprezy obejmował dwa konkursy: recytatorski, w którym młodzież prezentowała wiersze lokalnych poetów, oraz Turniej Jednego Wiersza umożliwiający gimnazjalistom pochwalenie się własną twórczością.
Dzięki przychylności ówczesnej dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury- Marii Koc- w maju 2002 roku na spotkaniu byłych członków „ERATO” podjęto decyzję o wznowieniu działalności. Wiesława Kwiek zgodziła się tymczasowo pełnić społecznie funkcję kierownika klubu. Zgodnie z wolą dyrekcji SOK-u spotkania przeniesiono do galerii DOM. Tam odbyło się wiele poetyckich wieczorów, m.in.: „Wiosna i miłość”, „Bóg się rodzi...”, „Pół żartem, pół serio...”, „ Zbawienie przyszło przez Krzyż...”, „Osiecka znana i nieznana”.
W kwietniu 2003 roku  Sokołowski Ośrodek Kultury był współorganizatorem II Spotkania z Poezją... i odbyło się ono w jego gmachu.
Spotkanie w styczniu 2004  było promocją publikacji „ERATO- wybór wierszy”, wydanej przez SOK, w której znalazły się wiersze 28 poetów z powiatu sokołowskiego, w tym także laureatów poprzednich turniejów. 
W 2004 roku Sokołów Podlaski został Kulturalną Stolicą Mazowsza. W mieście i powiecie odbyło się wiele ciekawych imprez. Wydano piękne okolicznościowe foldery z informacjami o nich. Nigdzie nie pojawiła się informacja o klubie i jego działalności. Nie było też żadnej wzmianki o „ERATO” w broszurach podsumowujących 60- lecie istnienia Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Wynikało z nich, że w Sokołowie klubu literackiego nie ma i nigdy nie działał. Dla członków „ERATO”, jego sympatyków i wszystkich uczestników poetyckich spotkań było to wielkie, bardzo niemiłe zaskoczenie.
Klub nie zrezygnował jednak z działalności. W zaistniałej sytuacji postanowiono z nią „zejść do podziemia”. Powrócono więc do spotkań w Piwnicy Kasztelańskiej, korzystając niekiedy z aparatury nagłaśniającej ośrodka. W gościnnym lokalu prowadzonym przez Elżbietę Krakowiak odbyły się kolejne spotkania poetyckie: m.in. „Ze Stachurą w tle”, „Wspomnienie o Jacku Kaczmarskim”, „Spieszmy się kochać ludzi..., czyli poezja ks.Twardowskiego” , „Mickiewiczowi –w 150 lat po śmierci”, „Non omnis moriar...” (poezja Jana Pawła II). Swoje wieczory autorskie mieli: Lucyna Woźnica i Irena Filipczuk, Danuta Kalinowska i Marian Pietrzak, Zygmunt Kusiak i Lech Zakrzewski.

Jesienią 2007 roku Klub nawiązał bliższą współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną. Wspólnie zorganizowano dwa wieczory w Piwnicy Kasztelańskiej.
W październiku 2009 Wiesława Kwiek zapowiedziała swoją rezygnację z funkcji kierownika, a rok później w Sterdyni podczas X Powiatowego Spotkania z Poezją i Prozą Podlasia ostatecznie pożegnała się z „ERATO”. Obecnie Klub jest wpisany w działalność biblioteki i tam można kierować swoje pomysły dotyczące dalszej jego działalności.

Publikacje
Klub "Erato" posiada już swoje publikacje.
Rok 2000 –„Wybór wierszy” autorstwa Dariusza Kosieradzkiego, Marka Kołodziejskiego, Witolda Zembrowskiego". Wyd. Sokołowski Ośrodek Kultury.
Rok 2000 – „Przedszkolaczek” – Bożeny Mrozowskiej; Wyd. Sokołowski Ośrodek Kultury.
Rok 2000 - "Tobie, Panie"-  kaseta magnetofonowa z tekstami Bożeny Mrozowskiej oraz muzyką Marka Kołodziejskiego i Radosława Świderskiego. Wyd. Sokołowski Ośrodek Kultury.
W styczniu 2004 roku ukazała się książka pt. "ERATO-Wybór wierszy" wyd. Sokołowski Ośrodek Kultury.
2008 -„PIEŚŃ UJDZIE CAŁO....Historia i legendy Ziemi Sokołowskiej”, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna
2010 - „ZMIANA WARTY. Podsumowanie dziewięciu edycji Powiatowych Spotkań z Poezją i Prozą Podlasia”, wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej
Oprócz tych pozycji swoje publikacje ma kilku członków klubu.
                                                                                          
Dokładniejsze informacje o imprezach i konkursach organizowanych przez K.L.”ERATO” można znaleźć na prywatnej stronie internetowej Wiesławy Kwiek: http://www.kwiek.strefa.pl/Pages/Regionalizm.html