Węgrów widziany oczami Krzysztofa Buczaka

W warszawskiej Galerii Krytyków Pokaz do 29 sierpnia br. można oglądać wystawę artysty z Węgrowa. Krzysztof Buczak urodził się i mieszka w Węgrowie i to miasto oraz jego mieszkańcy są częstym tematem jego prac.

- Natura jest moją najwyższą inspiracją – deklaruje artysta. - Nie chcę jej poprawiać i ulepszać, jak to czynili Grecy, ani też przesadnie deformować, ale przedstawić ją tak jak ją bezpośrednio widzę i przeżywam. Próbuję w moich obrazach uchwycić duchowy aspekt świata.

Węgrów istotnie wpłynął na kształtowanie artystycznej osobowości K. Buczaka. Barokowe kościoły, których przestrzeń sakralna przenika się z przestrzenią sztuki, skontrastowane ze „świecką” i „prozaiczną” przestrzenią ulic miasta, stawały się bodźcem do powstania pierwszych interpretacji plastycznych własnych doznań.

W obrazach Krzysztofa Buczaka nie ma nostalgii, sentymentalizmu. Fotograficzna drobiazgowość, mistrzowska umiejętność w ukazywaniu detali prowadzi do skojarzeń z hiperrealizmem. Duża część twórczości artysty to portrety m.in. werystyczne, ukazujące modeli w sposób bezlitośnie obiektywny, traktujące ich na równi z innymi elementami rzeczywistości. Przedstawia ciekawe, niezwykłe twarze zwykłych ludzi.

Krzysztof Buczak (ur. 1972) studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2001 uzyskał dyplom u prof. Leona Tarasewicza. Ma na koncie kilkanaście wystaw, m.in. w Zachęcie (Na własną rękę. Absolwenci pracowni Leona Tarasewicza, Warszawa 2006) i w Królikarni (100% malarstwa. Aktualny obraz, Warszawa 2009).

Galeria Krytyków Pokaz (www.galeriapokaz.pl ) działa pod auspicjami Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki – instytucji Samorządu Województwa Mazowieckiego.