Pałac w Patrykozach

Pałac w Patrykozach

Pałac w Patrykozach

W pierwszej połowie XIX wieku Patrykozy stały się własnością Teodora Lubicz Szydłowieckiego, generała wojsk polskich, który nad niewielkim dopływem Liwca wybudował, wg projektu Franciszka Jaszczołda, mający pozory starożytnej rezydencji, pałac.

Pałac w trakcie odrestaurowywaniaBudowla ma charakter architektury dojrzałego romantyzmu. Jej plan tworzą dwa prostokąty, zwrócone prawie prostopadle do siebie, połączone ćwierćkolem galerii. Centralna partia fasady jest cofnięta w głąb, natomiast ogrodowa elewacja ma kształt wypukły. W zespole pałacowym wyróżnia się czworoboczna, trzykondygnacyjna wieża, okrągła baszta i piętrowe półkoliste galerie. Ich różna wysokość, odmienne zadaszenie wzbogacone sterczynami tworzą malowniczą sylwetkę pałacu.

Pałac w PatrykozachOd strony północno-wschodniej znajduje się bardzo ciekawa elewacja z wnękami arkadowymi, które są zwieńczone sterczynami i pinaklami. Od południa zaś całkowicie przeszklona oranżeria z ryzalitami bocznymi pozostaje w absolutnej opozycji do wieży i baszty. Architektura pałacu ma cechy obronnego zameczku.

 

W chwili obecnej pałac jest odbudowywany przez prywatnego inwestora, który zrekonstruuje także park i stworzy wspaniałą rezydencję. Pałac obdarzono mianem „Perły Podlasia”.