Wiesława Kwiek

Wiesława Kwiek urodziła się  w Siedlcach. Tu w 1980 roku ukończyła I LO im. B. Prusa w klasie humanistycznej. Zdawała na kulturoznawstwo, ale studiowała  filologię polską w Uniwersytecie Łódzkim. Dyplom zdobyła w lipcu 1985 roku  a we wrześniu rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej im. W. Bogusławskiego w Czerniewicach  koło Tomaszowa Mazowieckiego. Tam spędziła 7 lat, by następnie przenieść się do Sokołowa Podlaskiego.
Aktualnie pracuje w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego .W 2000 roku ukończyła Podyplomowe Studium Kształcenia Blokowego ,,KULTURA-JĘZYK POLSKI.  
Wiesława Kwiek od wielu lat angażuje się w promocję regionu i jego twórców.
W 2000 roku zorganizowała w swojej szkole wystawę „ CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”, na której prezentowana była twórczość (haft, rzeźba, malarstwo)   mieszkańców Sokołowa i okolic. Zebrane prace obejrzało około tysiąca osób.
W maju 2001 roku przez dwa tygodnie (7-20) czynna była w „Jedynce” druga jej wystawa „ZAWODY ZNANE, NIEZNANE LUB ZAPOMNIANE”. Zwiedzający mogli się dowiedzieć, czym zajmowali się kołodzieje, snycerze, płatnerze, garbarze, rymarze.
W maju 2002 roku Wiesława Kwiek została kierownikiem Klubu Literackiego „ERATO”, który z jej inicjatywy wznowił działalność po rocznej przerwie. Prowadzi go społecznie do tej pory. Na spotkaniach Klubu prezentowany jest dorobek poetycki lokalnych poetów. Montażami słowno – muzycznymi upamiętniono także twórczość E.Stachury, A.Osieckiej, Ks.J.Twardowskiego, J. Kaczmarskiego, A. Mickiewicza, Jana Pawła II.
Wiesława Kwiek służy radą i pomocą wszystkim, którzy planują wydanie własnych zbiorów poezji.   
Jest pomysłodawcą i organizatorem SOKOŁOWSKIEGO SPOTKANIA Z POEZJĄ  I PROZĄ PODLASIA- cyklicznej imprezy mającej na celu prezentację i popularyzację dorobku literackiego lokalnych twórców.  Odbyło się już siedem edycji.
Z roku na rok Spotkanie nabierało rozmachu. Obecnie jest to największa poetycka impreza w powiecie, podczas której młodzież recytuje wiersze podlaskich poetów, prezentuje własne utwory i poznaje historię oraz współczesność różnych gmin naszego regionu.
W swojej szkole od kilku lat realizuje cykl konkursów recytatorskich pod hasłem „Dzieci poznają twórczość podlaskich poetów”. Dotychczas ich bohaterami byli: Franciszek Kobryńczuk, Bożena Mrozowska, Irena Filipczuk, Danuta Kalinowska i Marian Pietrzak.
Od wielu lat oprócz pracy pedagogicznej i działalności społeczno –kulturalnej zajmuje się także pisaniem.
W sierpniu 2001 roku wydała zbiór szkolnych scenariuszy „OD WRZEŚNIA DO CZERWCA”. Znalazły się w nim min. adaptacje lektur szkoły podstawowej i gimnazjum. Książka trafiła do szkół i domów kultury w całej Polsce.
W październiku 2003 roku do rąk czytelników trafił zbiorek wierszy lirycznych Wiesławy Kwiek pt. „SMAK ISTNIENIA”.
Kilka miesięcy później -w styczniu 2004  roku ukazało się pierwsze zbiorowe wydanie poezji  autorów z terenu całego powiatu sokołowskiego  pod tytułem „ERATO – WYBÓR WIERSZY”. Wiesława Kwiek była autorką tego projektu i redaktorem wydania. Ona także napisała do książki wstęp i zorganizowała środki finansowe na jej wydanie. W zbiorze znalazły się m.in. utwory laureatów Turnieju Jednego Wiersza rozgrywanego w ramach SOKOŁOWSKICH SPOTKAŃ...
Wiosną 2004 roku na rynku księgarskim ukazała się powieść W. Kwiek pt. „WRÓŻBA”. To opowiedziana z humorem historia młodej nauczycielki tęskniącej za wielką miłością. Książka ta zdecydowała o przyjęciu autorki do Związku Literatów Polskich w styczniu 2005 roku. Jest to pierwsza osoba z powiatu sokołowskiego, która posiada legitymację tego związku.
Kolejne lata to kolejne książki.
 W 2005 pojawia się drugi zbiór szkolnych scenariuszy ”LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ”, a w 2006- „NIEBO- PIEKŁO”. W 23 opowiadaniach zawarła autorka doświadczenia z 20 lat swojej pracy pedagogicznej.
W 2007 roku została wydana kolejna książka. To powieść „ZANIM PRZYRZEKNĘ CI MIŁOŚĆ...”, która kontynuuje główne wątki „WRÓŻBY”.
Aktualnie W. Kwiek pracuje nad zbiorem krótkich opowiadań pod wspólnym hasłem „A PRZECIEŻ MI ŻAL...” opisujących uroki jej  dzieciństwa, czasu bez telefonów komórkowych i komputerów. Pierwsze opowiadanie z tego zbioru zostało wyróżnione w VI Ogólnopolskim Konkursie Literackim „GNIEWIŃSKIE PIÓRO”.

Więcej o autorce można dowiedzieć się odwiedzając stronę internetową www:kwiek.strefa.pl