Kościół parafialny w Ceranowie

Kościół parafialny w Ceranowie pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMPKościół parafialny w Ceranowie pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP został zbudowany w latach 1874-75 (parafię erygowano w 1508 r.) według projektu Bolesława Podczaszyńskiego i Zygmunta Kiślańskiego.

Jest to kościół murowany, neogotycki, dwuwieżowy. W jego katakumbach złożono ciała dziedziców tych ziem, a zarazem fundatorów świątyni. W wyposażeniu świątyni znajdują się osiemnastowieczne rzeźby (św. Barbary, Chrystusa Zmartwychwstałego i Anioła) oraz obrazy: Matki Boskiej z Dzieciątkiem z pierwszej połowy XI w. (malowany na desce) i malowane w końcu XIX wieku przez Józefa Buchbindera obrazy: św. Rocha, Serce Jezusa, a także Niepokalane Poczęcie autorstwa najprawdopodobniej także J. Buchbindera.