Rodzina od Nowa – co oferuje program terapii rodzinnej?

gwne 20230810213357 downloadNowoczesna rodzina może natrafiać na różne problemy. Niektóre pozostają niezmienne od lat, inne związane są z postępującym rozwojem technologicznym i zupełnie innym niż kiedyś rytmem życia. Wspólne ich rozwiązywanie może przynieść dobre rezultaty, ale warto wykorzystać wsparcie specjalisty. Usługi świadczone przez wykwalifikowane osoby formujące zespół Rodzina od Nowa to m.in. techniki terapii, diagnostyka, terapia grupowa, rodzinna itd. 

1. Jak można skorzystać z oferty Rodzina od Nowa?
Rodzina od Nowa to centrum terapii lub, jak zostało to ładnie ujęte na stronie internetowej, dom terapii i rozwoju. Miejsce charakteryzuje duży wybór różnych form terapii, m.in. grupowej, ale też indywidualnej, terapii dla par i rodzin. Klienci centrum mogą liczyć na cierpliwość, umiejętne motywowanie, wsparcie psychologiczne, wsparcie w walce z uzależnieniami. Kadrę centrum tworzą doświadczeni, odpowiednio wykształceni terapeuci, psychologowie, pedagodzy. Możliwe jest bliższe zapoznanie się z członkami zespołu poprzez wspomnianą już stronę internetową pod adresem https://rodzinaodnowa.waw.pl/. 
Jednym z możliwych działań w przypadku borykania się z problemem wymagającym wsparcia psychologa czy psychoterapeuty jest wzięcie udziału w konsultacjach. W wielu kwestiach dużą pomocą jest już sama możliwość uzewnętrznienia swoich lęków i zwyczajna, szczera rozmowa. Terapeuci na konsultacjach posługują się wieloletnim doświadczeniem oraz technikami psychologicznymi o najwyższym stopniu skuteczności. 

Wsparcie dla rodzin, par, osób zwracających się do centrum indywidualnie to podstawa odzyskania pozytywnego podejścia do sytuacji. Terapia uczy radzenia sobie z przejściowymi i długotrwałymi trudnościami, takimi jak choroba, utrata kogoś bliskiego, strata zaufania itd. Rozmowa z kimś doświadczonym może znacząco pomóc już od pierwszego spotkania, a z reguły nie kończy się na jednym. Możliwe jest uczestniczenie w terapii pojedynczo, grupowo, z partnerem. 

2. Rodzina od Nowa – oferta dla rodziny
Centrum Rodzina od Nowa ma w ofercie terapie grupowe dla osób, które wychowywały się lub dalej należą do rodzin z problemami. Chodzi tu np. o rodzinę, w której jedno lub oboje rodziców piją lub zażywają narkotyki, albo robili to w przeszłości. Warto wspomnieć pojęcie DDA, czyli dorosłe dzieci alkolików. Osoby wychowane przez alkoholików niekoniecznie zachowują się tak samo jak rodzice, ale zmagają się z różnymi zaburzeniami osobowości i w związku z tym często potrzebują wsparcia psychoterapeuty. 

Terapia dla DDA należy do terapii grupowych. Taka forma sprawdza się całkiem dobrze w celu porównania wspólnych doświadczeń, odebrania wsparcia od osób borykających się z podobnym problemem, znalezienia oparcia w solidarności przeżyć. W spotkaniach uczestniczą oczywiście psychologowie z odpowiednią specjalizacją.