Sokołowskie kościoły

Konkatedra - lata sześćdziesiąte

Cerkiew - obecnie już nie istnieje

W naszym mieście są usytuowane cztery kościoły. Jednym z nich jest Konkatedra Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny, zaprojektowana przez Andrzeja Boni, usytuowana przy Skwerze Najświętszej Marii Panny.

Konkatedra została przebudowana przez ks. kanonika Stanisława Pielasę w latach 1945-1954. Był on zarazem proboszczem tej parafii od 1945 r. do 1984 r. Przy konkatedrze mieści się dom duszpastersko-katechetyczny. Działa także Katolicki Klub Spotrowy „Bonus”. Obok konkatedry znajduje się także kort do tenisa ziemnego.

Jedyny drewniany kościółek pod wezwaniem św. s. Faustyny Kowalskiej mieści się na Przeździatce, przy placu między ul. Wiejską a Węgrowską i powstał około 1820 r.

 

 

Pomnik Jana Pawła II przy kościele salezjanów

Przy ul. Ks. Bosco znajduje się Kościół Salezjanów p.w. św. Jana Bosco. Wybudowano go w okresie międzywojennym według projektu architekta Bruno Zborowskiego. Przy świątyni znajduje się grota – kaplica Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej oraz pomnik Jana Pawła II.

Najnowszy, niedawno powstały Kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego mieści się przy ulicy Oleksiaka Wichury.
W Sokołowie obecnie znajdują się dwa cmentarze: przy u. Chopina i ul. Bartoszowej.