Kościół w Wirowie

Murowaną świątynię wzniósł w latach 1833-1836 pułkownik wojsk polskich Antoni Kuszell razem z żoną Teresą. W 1973 r. została rozbudowana kruchta przy wejściu do kościoła.