Pałac w Ceranowie

Pałac w CeranowiePałac był siedzibą rodu Górskich herbu Boża Wola. Został on zbudowany wg projektu sławnego architekta Bolesława Podczaszyńskiego na planie litery H. Pierwotnie posiadał dwukondygnacyjne ryzality boczne, rozdzielone parterowym korpusem z portykiem pośrodku. Obecnie zamiast portyku - taras na 2 kolumnach w nadbudowanej o jedno piętro fasadzie. Na osi znajdował się duży salon, który „posiadał różne ozdoby i malowidła”. Ściany wyłożone były korkiem, podłogi pokryte ozdobnymi drewnianymi mozaikami.

Pałac został zbudowany na miejscu wcześniejszych rezydencji rodzin, do których należała wieś od 1508 r.: Suchodolskich, Hornowskich, Bujalskich, Orłowskich i Czarneckich. W 1859 roku majątek Ceranów kupił Ludwik Górski, prezes Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Zamieszkał w nim w 1877 r. Po śmierci fundatora w 1908 r. majątek nadal pozostawał w rękach rodziny Górskich. Kiedy w 1944 r. wkroczyli sowieci, ostatni właściciel, Józef Górski, został aresztowany. W majątku utworzono w 1946 r. PGR. W 1948 roku pałac częściowo spłonął. Prace rekonstrukcyjne ukończono w 1952 r., zmieniając układ architektoniczny przez nadbudowanie o jedną kondygnację części środkowej.