65 tys. zł. na modernizację (przebudowę) drogi gminnej w miejscowości Kosierady Wielkie

profiloweW poniedziałek, 29 czerwca umowy w tej sprawie podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci. Gminę Sokołów Podlaski reprezentował Wójt - Janusz Kur, Skarbnik - Agnieszka Patejko.W poniedziałek, 29 czerwca umowy w tej sprawie podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci. Gminę Sokołów Podlaski reprezentował Wójt - Janusz Kur, Skarbnik - Agnieszka Patejko. W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel w sumie ponad 30 mln zł. Dzięki temu wsparciu samorządowcy z subregionu siedleckiego zrealizują w sumie 60 inwestycji, w tym 7 w powiecie sokołowskim. Gmina Sokołów Podlaski otrzymała dofinansowanie do modernizacji (przebudowy) drogi gminnej w miejscowości Kosierady Wielkie, w wysokości 65 000 zł. To kolejne dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego, z którego skorzystają nasi mieszkańcy. Środki przeznaczone na ten cel wpłyną na podniesienie komfortu oraz bezpieczeństwa podróżujących tą trasą.

Zobacz także