Kościół w Kożuchówku

Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca

Pierwszy kościół w Kożuchówku wzniesiono przed 1419 rokiem. Został on spalony przez Szwedów 24 kwietnia 1709 roku, w czasie wojny północnej (1700-1721).

Obecny, murowany kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca, został zbudowany w latach 1953-1960, według projektu architekta W. Rzepeckiego.