przetarg otwarty ofertowy na sprzedaż budynku handlowego przy ul. Kupientyńskiej 38

Gminna Spółdzielnia SCH w Sokołowio Podlaskim ogłasza przetarg otwarty ofertowy na sprzedaż budynku handlowego przy ul. Kupientyńskiej 38 o pow. 90m2 oraz działki o nr 618 i pow. 493 m2.
Oferty cenowe należy składać do dnia 2 października 2018 r. w biurze GS przy ul. Mały Rynek 2.
Rozpatrzenie ofert: 4 październik 2018 r. o godz. 10.00.
Informacje w powyższej sprawie pod tel. 604 261 111.
Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyn.