Sukces Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim

1K„Lekcja o finansach” to projekt Ministerstwa Finansów. Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, we współpracy z organem prowadzącym, napisali wniosek konkursowy, który został wysoko oceniony. Gmina Kosów Lacki otrzymała maksymalne dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 20 000,00 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 25 000,00 zł.

Celem Programu jest wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu, wśród uczniów szkół podstawowych, zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Edukacja finansowa przyczynia się do wzrostu kompetencji finansowych, które obecnie są jednymi z podstawowych kompetencji życiowych.

k3Na zajęciach Koła Przedsiębiorczości został przeprowadzony, przez panią Monikę Denisiuk-Świstek, cykl lekcji o finansach dla klas 7 i 8. Podejmowana tematyka to:

  1. Planowanie i zarządzanie budżetem.
  2. Cele i priorytety oszczędzania.
  3. Kredyty i pożyczki.

Były to ciekawe zajęcia, które pokazały uczniom, że dbanie o własne finanse stanowi bardzo ważny element funkcjonowania w codziennym życiu. Istotnym elementem Programu było także popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów.

k2W ramach projektu zorganizowano dwudniową wycieczką do Warszawy. Uczestnicy zwiedzali Warszawę z przewodnikiem. Punkty programu to: Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście i okolice, Muzeum Łazienki Królewskie. Byliśmy również z wizytą w Centrum Nauki Kopernik, gdzie uczniowie mogli eksperymentować i uczyć się poprzez zabawę. W ramach wycieczki uczniowie, pod opieką pani dyrektor Agnieszki Ajdys, p. Moniki Denisiuk-Świstek i p. Anny Kryczki, odwiedzili Ministerstwo Finansów i Krajową Szkołę Skarbowości, gdzie odbyły się spotkania edukacyjne w formie lekcji o finansach. 

k4Udział w projekcie „Lekcje o finansach” dostarczył nie tylko wiele cennych wiadomości, ale również przeżyć zarówno dla realizatorów jak i odbiorców. Cieszymy się, że tak wspaniały projekt naukowo-turystyczny był realizowany w naszej szkole.

k5k6k7