Dodatkowa opłata w przypadku niewniesienia opłaty za przejazd autostradą

W związku z obowiązkiem opłaty za przejazd na odcinkach państwowych autostrad płatnych A2 (Konin – Stryków ) i A4 (Wrocław – Sośnica) przez użytkowników pojazdów lekkich informujemy, że niewniesienie tej opłaty w ustawowym terminie skutkuje wezwaniem do wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 500 zł zgodnie z ustawą o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. 

Dodatkową opłatę należy wpłacać na dedykowany rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla osoby wnoszącej opłatę - https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-sokolowie-podlaskim/organizacja/numery-rachunkow-bankowych.

Szczegółowe informacje pod adresem www.etoll.gov.pl.