Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

gminaGmina Sokołów Podlaski w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.Gmina Sokołów Podlaski w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w minimum 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. Dofinansowanie projektu z UE: 27 999 840,00 PLN 

  • Wartość projektu (ogółem): 34 999 800,00 PLN W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi otrzymała pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego oraz pakietu oprogramowania, które wspierają naukę zdalną.
  • Wartość pozyskanego sprzętu wynosi ponad 100 tys. zł.
  • Wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego zostaną objęci nauczyciele i uczniowie.

Sala komputerowa, w której zainstalowano nowy sprzęt pozyskany z projektu, przeszła gruntowną metamorfozę. Odnowiono podłogę, ściany, sufit, zakupiono nowe krzesła, meble, wymieniono drzwi oraz wykonano nową instalację sieci internetowej. Koszt remontu wyniósł ok. 26 tys. zł. Środki finansowe na remont sali komputerowej pochodziły z budżetu gminu.

Staramy się systematycznie poprawiać warunki lokalowe placówek oświatowych. Dążymy do poprawy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i pracowników przebywających na terenie szkół i przedszkoli – to ważne i priorytetowe założenia lokalnej polityki oświatowej.