Jabłonna Lacka. Obchody Dnia Niepodległości

ob1

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Jabłonna Lacka w bieżącym roku obchodzono ze względu na panującą pandemię bardzo skromnie. W kościele parafialnym w Jabłonnie Lackiej ks. Kanonik Walenty Wojtkowski odprawił mszę świętą w intencji Ojczyzny i poległych za Nią rodaków. Następnie zachowując dystans wszyscy udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wójt Gminy Wiesław Michalczuk, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Strzała, Radny Sylwester Jurczak, Dyrektor Szkoły Jolanta Kondraciuk oraz sołtys Stanisław Denisiuk złożyli w imieniu władz i całego społeczeństwa okolicznościową wiązankę oraz zapalili symboliczne znicze. 

ob4W tym dniu symboliczne wiązanki i znicze postawiono na grobach Nieznanego Żołnierza oraz przy pomniku w Krzemieniu. Wójt Gminy w krótkim przemówieniu podziękował obecnym na uroczystościach, podkreślił znaczenie Święta 11 Listopada, zaznaczył, że nie wolno nam zapominać o tradycji i dobrych wzorach. Wielkie znaczenie ma wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu. Przy każdej okazji powinniśmy podkreślać dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Do tego nas zobowiązuje nasza przeszłość naznaczona krwią i ofiarami.

obob2ob3