Jabłonna Lacka. Gmina przekazała 23 laptopy

cyfrowa

Gmina Jabłonna Lacka przekazała w miesiącu październiku do Szkoły  Podstawowej w Jabłonnie Lackiej sprzęt komputerowy -  laptopy w ilości – 23 sztuk, zakup został  sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.Konkurs Grantowy: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu  Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Laptopy odebrała Dyrektor Szkoły  Jolanta Kondraciuk i Wicedyrektor Agnieszka Ratyńska. Sprzęt został przekazany potrzebującym uczniom Szkoły Podstawowej do korzystania  podczas nauki zdalnej. Wartość zakupionego i przekazanego sprzętu szkole to kwota -  54 993 zł.