Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubianki

lubianmkiStarania Mieszkańców, Radnego oraz Wójta Gminy Sokołów Podlaski opłaciły się. Już kilka lat temu wykonana została dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łubianki. Następnie trzeba było poczekać na możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie. W 2020 roku, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na operacje typu „gospodarka wodno – ściekowa” Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na realizację zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubianki w Gminie Sokołów Podlaski.Starania Mieszkańców, Radnego oraz Wójta Gminy Sokołów Podlaski opłaciły się. Już kilka lat temu wykonana została dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łubianki. Następnie trzeba było poczekać na możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie. W 2020 roku, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na operacje typu „gospodarka wodno – ściekowa” Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na realizację zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubianki w Gminie Sokołów Podlaski.

Umowa pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez: Janinę Orzełowską – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Elżbietę Lanc – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego a Gminą Sokołów Podlaski, reprezentowaną przez: Janusza Kur – Wójta Gminy oraz Agnieszkę Patejko – Skarbnika Gminy, podpisana została w marcu 2020 roku.

W maju br., z wyłonionym w przetargu Zakładem Instalacji Sanitarnych Zbigniewem Jadczuk, Wójt podpisał umowę, w której wykonawca zobowiązał się do wykonania:

  • kanału sanitarnego grawitacyjnego o długości łącznej 894,5m;
  • kanału tłocznego;
  • przyłącza do granicy działek;
  • dwóch zbiornikowych przepompowni ścieków.

Odbioru inwestycji dokonano z końcem września br. Wartość prac wyniosła 608 850, 00 zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi: 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

lubianmki1Mieszkańcy Łubianek mogą już składać wnioski o wydanie opinii w sprawie możliwości przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej do Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim. Druk można pobrać z naszej strony internetowej, bądź uzupełnić go bezpośrednio w Urzędzie – pokój nr 12, tel. (25) 787 22 59.

Zobacz także