Klasa bez barier w Grochowie

akceptacjaW ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej pt. "Klasa bez barier" uczniowie klasy III wzięli czynny udział w obchodach Dnia Osób z Afazją Rozwojową, który w tym roku już po raz czwarty był obchodzony 1 października pod hasłem "Afazja - umykające słowa. Poznaj, Zrozum, Zaakceptuj". W ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej pt. "Klasa bez barier" uczniowie klasy III wzięli czynny udział w obchodach Dnia Osób z Afazją Rozwojową, który w tym roku już po raz czwarty był obchodzony 1 października pod hasłem "Afazja - umykające słowa. Poznaj, Zrozum, Zaakceptuj". 

W związku z tym wydarzeniem klasa III próbowała "rozkodować afazję". Na zajęciach uczniowie poznali czym jest to zaburzenie, jakie są jego symptomy i jak możemy pomóc osobom nim dotkniętym. Wszyscy w tym dniu przyszli ubrani na zielono lub mieli zielone akcenty ubioru. Zajęcia rozpoczęły się w oparciu o bajkę z serii bajek terapeutycznych pt. "Bajki bez barier" - Zaburzenia mowy. Podczas omawiania bajki poruszony został bardzo istotny problem osób niepełnosprawnych mających problem z rozumieniem oraz zaburzeniem mowy. Uczniowie wykazali się dużą empatią w stosunku do takich osób, oraz tego, jak można zapobiec negatywnym zjawiskom grupowym takim jak: wykluczenie, samotność, a także jak przełamać lęk przed światem będąc osobą niepełnosprawną. Kolejnym punktem zajęć było wysłuchanie nagrań wypowiedzi osób z afazją, co najbardziej poruszyło serca naszych słuchaczy. Ostatnim punktem zajęć była praca w grupach, której celem było stworzenie postaci elfa. 

Zajęcia i działania z zakresu realizowanej innowacji mają  na celu wyposażenie uczniów  w podstawową wiedzę dotyczącą różnych rodzajów niepełnosprawności człowieka, integrację uczniów z osobami niepełnosprawnymi oraz uczenie poprawnej komunikacji, wzajemnej tolerancji, wrażliwości, szacunku, akceptacji, życzliwości i zrozumienia dla inności wynikającej z różnych rodzajów niepełnosprawności.

Zobacz także