Tydzień Czytania Dzieciom w Przedszkolu w Grochowie

czytanie29 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, który został ogłoszony przez Polską Izbę Książki. Dzień ten jest świetną okazją, by uświadomić wszystkim jakie korzyści przynosi głośne czytanie i dlaczego warto czytać. Głośne czytanie wpływa bowiem na rozwój, rozwija wyobraźnię, poszerza i bogaci słownictwo, uczy poprawnie formułować i  wyrażać swoje myśli, kształci zdolność koncentracji i uwagi, pobudza fantazję, wyzwala chęć poznawania świata i rozwija zainteresowania. Wszyscy  chcemy , aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób: czytajmy dzieciom.29 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, który został ogłoszony przez Polską Izbę Książki. Dzień ten jest świetną okazją, by uświadomić wszystkim jakie korzyści przynosi głośne czytanie i dlaczego warto czytać. Głośne czytanie wpływa bowiem na rozwój, rozwija wyobraźnię, poszerza i bogaci słownictwo, uczy poprawnie formułować i  wyrażać swoje myśli, kształci zdolność koncentracji i uwagi, pobudza fantazję, wyzwala chęć poznawania świata i rozwija zainteresowania. Wszyscy  chcemy , aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób: czytajmy dzieciom.

Jak co roku dzień ten inauguruje rok czytelniczy w Przedszkolu w Grochowie, który zakończy w czerwcu Tydzień Czytania Dzieciom.

Zobacz także