Gmina Jabłonna Lacka zakupiła wóz asenizacyjny

Iveco w asenizacyjnyGmina Jabłonna Lacka w celu prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na potrzeby mieszkańców zakupiła samochód ciężarowy marki IVECO 130E18 i przystosowała go do wywozu nieczystości płynnych do gminnej oczyszczalni ścieków w Starej Jabłonnie.Gmina Jabłonna Lacka w celu prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na potrzeby mieszkańców zakupiła samochód ciężarowy marki IVECO 130E18 i przystosowała go do wywozu nieczystości płynnych do gminnej oczyszczalni ścieków w Starej Jabłonnie. Wartość pojazdu z przystosowaniem wyniosła 51.094,97 zł (brutto). Zakupiony wóz asenizacyjny o pojemności 4500 litrów to profesjonalny i bezpieczny sprzęt służący do opróżniania bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Jabłonna Lacka. Usługi wywozu zgodnie z swoimi zadaniami wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Jabłonnie Lackiej.