Gmina Jabłonna Lacka realizuje zadania MIAS MAZOWSZE 2020

zab1Gmina Jabłonna Lacka realizuje zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. Na ten cel Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał pomoc finansową w wysokości 10 000 zł na realizację jednego zadania. W Gminie Jabłonna Lacka realizowanych jest 5 zadań w sołectwach Bujały-Mikosze, Niemirki, Nowomodna, Czekanów, Wieska-Wieś. W dwóch sołectwach Niemirki i Nowomodna zakończono prace przy budowie placów sprawnościowo-zabawowych, które powstały w sąsiedztwie świetlic wiejskich. Wykonawcą placów  była firma GAGIC GARDEN. Wartość wykonanych prac wynosi: Gmina Jabłonna Lacka realizuje zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. Na ten cel Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał pomoc finansową w wysokości 10 000 zł na realizację jednego zadania. W Gminie Jabłonna Lacka realizowanych jest 5 zadań w sołectwach Bujały-Mikosze, Niemirki, Nowomodna, Czekanów, Wieska-Wieś. W dwóch sołectwach Niemirki i Nowomodna zakończono prace przy budowie placów sprawnościowo-zabawowych, które powstały w sąsiedztwie świetlic wiejskich. Wykonawcą placów  była firma GAGIC GARDEN.

Wartość wykonanych prac wynosi: 

  1. Budowa placu sprawnościowo-zabawowego w miejscowości Niemirki w skład którego wchodzi zestaw sprawnościowy, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka ważka, 4 urządzenia do ćwiczeń na dwóch słupach nośnych, ławka oraz tablica z regulaminem – 21 402,00 zł w tym 10 000 zł dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego i 11 402,00 zł środki własne gminy.
  2. Budowa placu sprawnościowego w sołectwie Nowomodna w skład którego wchodzi zestaw sprawnościowy, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka ważka, 4 urządzenia do ćwiczeń na dwóch słupach nośnych, ławka oraz tablica z regulaminem – 21 402,00 zł. w tym 10 000 zł dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego i 11 402,00 zł środki własne gminy.

MIAS to program który pomaga realizować inicjatywy, na które sołectwa bardzo często nie mają już funduszy, dzięki któremu społeczności lokalne, przy wsparciu samorządu województwa i gminy mogą stworzyć sobie odpowiednie warunki do ulepszenia życia i odpoczynku.