Gmina Sokołów Podlaski zakwalifikowała się do programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

mazGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim informuje, iż na podstawie art. 13 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2018, poz. 2192, z późn. zm.) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim informuje, iż na podstawie art. 13 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2018, poz. 2192, z późn. zm.) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020.

Gmina Sokołów Podlaski została zakwalifikowana do powyższego Programu. 1 lipca 2020 roku umowę w tej sprawie podpisał Wojewoda Mazowiecki – Konstanty Radziwiłł z Wójtem Gminy Sokołów Podlaski – Januszem Kur.

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym   o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania.  

maz1Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla:

  • osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku  do 75 lat, jak również z orzeczeniami równoważnymi,
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Źródłem finansowania programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2020 r. w kwocie 40 mln. zł. W ramach programu gmina mogła otrzymać dofinansowanie w kwocie do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych. Gminie Sokołów Podlaski udało się pozyskać środki w wysokości 14 400, 00 zł.

Z wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać osoby spełniające warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 400% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł, dla osoby w rodzinie – 528 zł.

Osoby korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikujące się do Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 nie będą ponosiły odpłatności za te usługi. W Gminie Sokołów Podlaski Program realizowany będzie od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: (25) 787 73 50.