Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza - 100 360 zł wsparcia dla Gminy Jabłonna Lacka

wsparcie16 lipca w Szkole Podstawowej w Jabłonnie Lackiej odbyło się uroczyste podpisanie umów na wsparcie działań gmin powiatu sokołowskiego w kierunku poprawy jakości powietrza w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i zakupu nowych wozów strażackich. Umowy na realizację projektów podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego panie Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.16 lipca w Szkole Podstawowej w Jabłonnie Lackiej odbyło się uroczyste podpisanie umów na wsparcie działań gmin powiatu sokołowskiego w kierunku poprawy jakości powietrza w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i zakupu nowych wozów strażackich. Umowy na realizację projektów podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego panie Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.

Wszystkich obecnych na spotkaniu powitał gospodarz gminy, wójt Wiesław Michalczuk, który podziękował w imieniu wszystkich za wsparcia finansowe jakie samorządy gminne otrzymują od władz samorządu województwa mazowieckiego, są one wielkim wsparciem dla budżetów gmin. Następnie głos zabrały panie Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, to program, który doskonale wpisuje się w realizowane przez nas działania mające na celu poprawę jakości powietrza na Mazowszu. Dzięki projektom realizowanym przez gminy w tym roku, w roku ubiegłym i zapewne również w przyszłych latach, a także dzięki większej świadomości mieszkańców, którzy coraz chętniej stosują proekologiczne źródła ciepła, powietrze w całym naszym regionie z roku na rok będzie stawało się coraz czystsze – zaznacza Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Ten program pomaga gminom dbać o powietrze. Bo im bardziej o nie dbamy i staramy się stosować proekologiczne rozwiązania, tym mniej trujących substancji dostaje się do atmosfery. A dzięki temu wszyscy na Mazowszu będziemy zdrowsi. Większość projektów w tym roku dotyczy inwentaryzacji źródeł ciepła. To ważne, żeby samorządy miały takie dane, aby w przyszłości móc podejmować konkretne działania. – zaznacza Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Na podpisaniu umów obecni byli beneficjenci wójtowie i skarbnicy gmin: Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń, Sokołów Podlaski.

Gmina Jabłonna Lacka otrzymała wsparcie na „Inwentaryzację urządzeń grzewczych w Gminie Jabłonna Lacka” w wysokości - 100 360,00 zł.