Wójt gminy Sokołów Podlaski – Janusz Kur z absolutorium i wotum zaufania

absolutoriumPrzedstawienie raportu o stanie gminy, udzielenie wotum zaufania i udzielenie absolutorium wójtowi gminy Sokołów Podlaski z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 to  główne punkty obrad XXI Sesji Rady Gminy Sokołów Podlaski, jaka odbyła się 26 czerwca 2020 roku.Przedstawienie raportu o stanie gminy, udzielenie wotum zaufania i udzielenie absolutorium wójtowi gminy Sokołów Podlaski z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 to  główne punkty obrad XXI Sesji Rady Gminy Sokołów Podlaski, jaka odbyła się 26 czerwca 2020 roku. Od tej kadencji elementem podsumowującym rok w samorządach jest raport o stanie danej gminy. W bardzo szerokim zakresie obejmuje on poszczególne sfery działalności jednostki samorządu terytorialnego. Jest podsumowaniem pracy wójta w poprzednim roku kalendarzowym. Omówienie raportu zakończyło się głosowaniem nad wotum zaufania dla wójta - za było 15 radnych, czyli wszyscy obecni na sesji.

absolutorium1Po przedstawieniu raportu, kolejnym punktem obrad było głosowanie nad absolutorium, które poprzedzone było rozpatrzeniem sprawozdania i oceny z wykonania budżetu gminy Sokołów Podlaski za rok 2019. Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Sokołów Podlaski, a jej przewodniczący p. Jan Pietranik złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy – p. Januszowi Kur. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła sprawozdanie wójta gminy Sokołów Podlaski z wykonania budżetu za 2019 rok.

absolutorium2- Absolutorium to docenienie pracy Wójta. Cały 2019 rok pełnił On rolę włodarza naszej Gminy. Państwo ocenili to bardzo dobrze, ja również. Składam serdeczne podziękowania dla pracy, jaką przez ten rok włożył Pan w pracę na rzecz Gminy. Wszyscy radni nie maja wątpliwości, jak Pan wykonuje nasze uchwały. Absolutorium nie jest to jedynie ocena pracy Wójta z punktu widzenia realizacji uchwał, jest to ocena całokształtu pracy. Wszyscy tutaj obecni znają p. Janusza Kur i wiedzą, że jest to człowiek, który wychodzi z inicjatywą. To on nam - Radzie podsuwa pomysły, gdzie złożyć wniosek, by pozyskać pieniądze. Podsuwa pomysły, które mają sprzyjać całej społeczności gminy Sokołów Podlaski. Serdecznie gratuluję, życząc przy tym, by w kolejnym roku ocena Pana pracy była równie dobra, czego Panu, sobie i państwu życzę – mówił Przewodniczący Rady Gminy Sokołów Podlaski, Paweł Sobolewski.

absolutorium3Wójt dziękując, podkreślił, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie tak dobra współpraca z radnymi, sołtysami i mieszkańcami.  – Każdego dnia staram się wsłuchiwać w Wasze problemy, oczekiwania i pomysły, przekłuwając je w realne inwestycje. Dziękuję również pracownikom Urzędu Gminy. Staram się być aktywny, staram się wciąż wychodzić z inicjatywą, tak by jeszcze więcej dla mieszkańców gminy pozyskać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Całość nie byłaby możliwa gdyby nie rozsądne gospodarowanie budżetem gminy, za co serdecznie pragnę podziękować Pani Skarbnik, Agnieszce Patejko.

absolutorium4