Otwarcie wyremontowanego odcinka drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia - Ząbków – granica powiatu sokołowskiego

drogo16 czerwca br. odbyło się  uroczyste otwarcie wyremontowanego odcinka drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia - Ząbków – granica powiatu sokołowskiego. Koszt remontu odcinka o długości  1,76 km to 1 648 196,10 zł. Zadanie udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 79,98% wartości inwestycji oraz wkładzie własnym gminy Sokołów Podlaski w wysokości 20% wartości inwestycji. Gmina na ten cel przeznaczyła 334 584,04 zł.16 czerwca br. odbyło się  uroczyste otwarcie wyremontowanego odcinka drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia - Ząbków – granica powiatu sokołowskiego. Koszt remontu odcinka o długości  1,76 km to 1 648 196,10 zł. Zadanie udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 79,98% wartości inwestycji oraz wkładzie własnym gminy Sokołów Podlaski w wysokości 20% wartości inwestycji. Gmina na ten cel przeznaczyła 334 584,04 zł.

W uroczystym otwarciu wzięli udział: Senator RP, Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska, wicewojewoda Sylwester Dąbrowski, szefowa siedleckiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Anna Kaszuba, Starosta Powiatu Sokołowskiego Elżbieta Sadowska, Wicestarosta Powiatu Sokołowskiemu Ryszard Domański, wykonawca nawierzchni Adam Witkowski oraz samorządowcy z powiatu sokołowskiego. Gminę Sokołów Podlaski reprezentował Wójt  Janusz Kur. Techniczny odbiór drogi odbył się 26 marca a jej wykonawcą była firma Wikrusz Adam Witkowski. Wszystkim użytkownikom drogi, raz jeszcze życzymy bezpiecznej i komfortowej jazdy.