Zakończono przebudowę chodnika w Sabniach

chodnikPrace związane z przebudową ulicy Słonecznej w Sabniach polegające na budowie chodnika rozpoczęły się w dniu 7 kwietnia 2020 r.Prace związane z przebudową ulicy Słonecznej w Sabniach polegające na budowie chodnika rozpoczęły się w dniu 7 kwietnia 2020 r. Inwestycję prowadziła firma Usługi Brukarsko-Budowlane BRUK-BET Wojciech Domagała z Kosowa Lackiego.

W ramach przebudowy wykonano:

  • roboty rozbiórkowe i w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;
  • wykonanie wykopów, nasypów;
  • odwodnienie korpusu drogowego;
  • wykonanie podbudowy poprzez profilowanie i zagęszczenie podłoża;
  • podbudowa z betonu cementowego i ulepszone podłoże z CBGM;
  • podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego;
  • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz zjazdów;
  • ustawienie krawężników i obrzeży.

Mieszkańcy Sabni, na zebraniu sołeckim na jesieni  2019 r.,  zdecydowali przeznaczyć środki stanowiące Fundusz Sołecki wsi Sabnie w 2020 roku na budowę chodnika przy ulicy Słonecznej w kwocie 20 000 zł. Budowa nowego chodnika przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa poruszających się tam pieszych oraz poprawi wizerunek ulicy. Przy obecnym natężeniu ruchu (samochody osobowe, ciężarowe, ciągniki oraz przeróżne maszyny specjalne i rolnicze) – chodnik na tej ulicy jest bardzo potrzebny. Wartość inwestycji wynosi  189 420 zł.