Posiedzenie Zarządu GOSP w Jabłonnie Lackiej

1axW dniu 13 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie Lackiej na którym gościliśmy członka Zarządu Województwa Mazowieckiego panią Janinę Ewę Orzełowską. W porządku posiedzenia znalazły się między innymi takie punkty jak sprawozdanie z przeprowadzonych zebrań jednostek OSP z terenu gminy Jabłonna Lacka, uroczyste przekazanie dla jednostek należących do KSRG zakupionych przez Województwo Mazowieckie środków zabezpieczających COVID-19. Jednostki OSP Jabłonna Lacka oraz OSP Dzierzby otrzymały komplety środków zabezpieczających:W dniu 13 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie Lackiej na którym gościliśmy członka Zarządu Województwa Mazowieckiego panią Janinę Ewę Orzełowską. W porządku posiedzenia znalazły się między innymi takie punkty jak sprawozdanie z przeprowadzonych zebrań jednostek OSP z terenu gminy Jabłonna Lacka, uroczyste przekazanie dla jednostek należących do KSRG zakupionych przez Województwo Mazowieckie środków zabezpieczających COVID-19.

Jednostki OSP Jabłonna Lacka oraz OSP Dzierzby otrzymały komplety środków zabezpieczających:

  • maseczki jednorazowe – 150 szt.,
  • kombinezony jednorazowe – 15 szt., 
  • rękawice jednorazowe – 400 par, 
  • ubrania specjalne (komplet: ubranie specjalne lekkie oraz hełm lekki z przyłbicą i goglami) – 4 kpl,
  • worki na odpady czerwone (120 litrów) – 20 szt., 
  • płyn dezynfekcyjny – 10 l. 

Wartość otrzymanych 2 zestawów – 27 608 zł.

Podsumowania działalności jednostek OSP oraz otrzymanych dofinansowań, wykonanych inwestycji i zakupów dokonał prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jabłonnie Lackiej Wiesław Michalczuk. W roku 2019 nasze jednostki otrzymały dotacjęna wyposażenie jak również poprawę bezpieczeństwa członków ochotniczej straży pożarnej. Dotacje z KSRG: OSP Jabłonna Lacka – 3 346,00 zł, OSP Dzierzby – 2 703zł.

Dotacje z MSWiA: Bujały Mikosze

  • 7 379,00zł (wyposażenie), Gródek
  • 9 811,00 zł (remont garażu), poza tym wszystkie jednostki otrzymały po 5 000 zł na zakup wyposażenia.

OSP Dzierzby i OSP Czekanów wykonały w ramach PROW remonty budynków świetlic wiejskich i garaży strażackich (koszty niekwalifikowane).

Dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego otrzymane w 2019 r.12 000 zł – remont wrót garażowych w OSP Dzierzby.

W podsumowaniu przedstawiono liczbę wyjazdów do akcji, liczbę pożarów i udział w nich poszczególnych jednostek OSP.

Uroczystego przekazania otrzymanych środków zabezpieczających COVID-19 dokonała Pani Janina Ewa Orzełowska, która podkreśliła jak ważną rolę spełniają członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Podziękowała za ich aktywność, zaangażowanie i za pomoc niesioną z narażeniem życia i zdrowia.