Gmina zakupiła nowy ciągnik marki Kubota z kosiarką wysięgnikową

 

cignik 1Gmina Jabłonna Lacka w ramach przeprowadzonego przetargu zakupiła na potrzeby gminy nowy ciągnik marki Kubota wraz z kosiarką wysięgnikową do koszenia rowów, skarp i poboczy. Zakup sprzętu wykorzystywany będzie do prac na terenie Gminy Jabłonna Lacka. Wartość zakupionego ciągnika to kwota 233 577 zł. Zakupiony sprzęt zapewni właściwe utrzymanie i pielęgnację przydrożnych rowów i poboczy. Wójt Gminy w szczególny sposób dziękuje niżej wymienionym sołectwom za zrozumienie, współpracę i przekazanie funduszu sołeckiego z 2020 roku na zakup wyżej wymienionego sprzętu. Swój wkład w zakup wniosły sołectwa: Bujały Mikosze, Dzierzby Szlacheckie, Dzierzby Włościańskie, Jabłonna Lacka, Kolonie Jabłonna, Krzemień-Wieś, Krzemień-Zagacie, Łuzki-Wieś, Mołożew, Morszków, Niemirki, Nowomodna, Stara Jabłonna ,Toczyski Podborne, Toczyski Średnie , Tończa, Wieska, Wierzbice Guzy, Władysławów. Wójt Gminy informuje mieszkańców w/w sołectw, że ich sołectwa mają pierwszeństwo wykonywania prac pielęgnacyjnych zakupionym sprzętem.