Odbiór odpadów rolniczych w Gminie Sabnie

foliaGmina Sabnie złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Otrzymała dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 65 610 zł.Gmina Sabnie złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Otrzymała dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 65 610 zł.

W pierwszych dniach maja br. rozpoczęła się zbiórka od rolników i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Sabnie, takich jak:

a) odpady z folii rolniczej;
b) odpady z siatki i sznurka do owijania balotów;
c) odpady po nawozach;
d) worki typu Big-Bag.

Szacunkowa całkowita ilość odpadów na 2020 r. z terenu Gminy Sabnie wynosi 131,22 Mg.
Przeprowadzona zbiórka odpadów przebiegła bardzo sprawnie. Mogło się to odbyć dzięki dobremu przygotowaniu rolników, którzy prawidłowo posegregowali odpady na poszczególne frakcje. Dziękujemy.