Prośba o pomoc finansową w realizacji inwestycji - wykonanie instalacji odgromowej w Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców Gabowe Grądy

cerkiweSzanowni Bracia i Siostry w Chrystusie! Szanowni Bracia i Siostry w Chrystusie!   

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o pomoc finansową w realizacji inwestycji - wykonanie instalacji odgromowej naszej Cerkwi.  Niestety w poprzednim roku nie udało nam się zebrać odpowiednich środków na realizację inwestycji wykonania instalacji odgromowej na świątyni.  Nasza Cerkiew nie zbiera datków na tacę, nie pobiera opłat za śluby, pogrzeby i inne sakramenty. Nasz ksiądz pracuje w małej prywatnej firmie i przekazuję znaczącą część swojej pensji na świątynię. Tak jest i zawsze było w naszych świątyniach.  

Jakiś czas temu zakończyliśmy budowę drogi do Cerkwi. Budowa drogi pochłonęła ogromne finanse, a przed nami jeszcze najważniejsza rzecz - instalacja odgromówki. Na tą inwestycję niestety brakuje nam trochę pieniędzy.  Obecnie posiadane przez nas środki finansowe, zaangażowanie parafian w projekt instalacji odgromowej nie wystarcza, by móc rozpocząć instalację wyżej wymienionej inwestycji.

cerkiwe1Koszt instalacji 11 000 zł brutto.  Głęboko wierzymy, że z Bożą pomocą uda nam się zrealizować ten plan, tak jak wszystkie poprzednie.  Dlatego też zwracamy się do Państwa z wielką prośbą o wsparcie.  Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe naszej parafii:  

STAROPRAWOSŁAWNA CERKIEW STAROOBRZĘDOWCÓW 
Gabowe Grądy 7A 16-300 Augustów 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  PL 88 2030 0045 1110 0000 0317 5950

www.staroprawoslawie.pl 

STAROPRAWOSŁAWNA CERKIEW STAROOBRZĘDOWCÓW, 

Gabowe Grądy 7a, 16-300 Augustów, 

tel. +48603321245 

Konto: BGŻ BNP Paribas S.A. 88 2030 0045 1110 0000 0317 5950, 

NIP: 846-166-158-3, Regon: 200825912 

Wpis do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 177 z dnia 18-12-2013 r.