Podsumowano wyniki oceny wartości użytkowej bydła osiągnięte w 2019 roku

hodowcy 20209 marca odbyło się spotkanie z hodowcami bydła z terenu powiatu sokołowskiego, na którym zostały podsumowane wyniki oceny wartości użytkowej bydła osiągnięte w 2019 roku.9 marca odbyło się spotkanie z hodowcami bydła z terenu powiatu sokołowskiego, na którym zostały podsumowane wyniki oceny wartości użytkowej bydła osiągnięte w 2019 roku.W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, starosta Elżbieta Sadowska, wicestarosta Ryszard Domański, wójtowie gmin powiatu sokołowskiego najlepsi hodowcy bydła z terenu powiatu oraz przedstawiciele jednostek współpracujących z hodowcami.

Głównym tematem spotkania było przedstawienie wyników prowadzonej oceny wartości użytkowej bydła mlecznego uzyskanych w 2019 roku. Powiat Sokołowski zajmuje znaczące miejsce w hodowli bydła zarówno w województwie mazowieckim jak i w kraju. W spotkaniu uczestniczyli hodowcy z terenu Ggminy Jabłonna Lacka oraz Wiesław Michalczuk wójt gminy, który wręczył trzem wyróżniającym się hodowcom: Krzysztofowi Przychodzeń, Grzegorzowi Gawrysiukowi oraz Jarosławowi Zawadzkiemu drobne upominki pieniężne.