Przebudują drogę z Paczusk Dużych do Sokołowa

draga20 stycznia Gmina Sokołów Podlaski reprezentowana przez Wójta – p. Janusza Kur, przy kontrasygnacie Skarbnik – p. Agnieszki Patejko podpisała umowę z Powiatem Sokołowskim w zakresie zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań na potrzeby realizacji zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 4228W na odcinku od skrzyżowania w m. Paczuski Duże do skrzyżowania z ulicą Węgrowską w m. Sokołów Podlaski”.

W spotkaniu uczestniczył również radny Gminy Sokołów Podlaski - p. Jan Pietranik.20 stycznia Gmina Sokołów Podlaski reprezentowana przez Wójta – p. Janusza Kur, przy kontrasygnacie Skarbnik – p. Agnieszki Patejko podpisała umowę z Powiatem Sokołowskim w zakresie zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań na potrzeby realizacji zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 4228W na odcinku od skrzyżowania w m. Paczuski Duże do skrzyżowania z ulicą Węgrowską w m. Sokołów Podlaski”. W spotkaniu uczestniczył również radny Gminy Sokołów Podlaski - p. Jan Pietranik.16 września 2019 Rada Gminy Sokołów Podlaski  podjęła uchwałę w przedmiocie udzielenia Powiatowi Sokołowskiemu pomocy rzeczowej w formie dokumentacji projektowej na przebudowę ww. drogi – odcinka w granicach administracyjnych Gminy Sokołów Podlaski (o długości ok. 6,3 km.)Gmina ma czas do 21 lipca 2020 roku by opracować i przekazać Powiatowi niezbędną dokumentację projektową.