Omawiano projekt budowy drogi na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski

droga15 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, Al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, będącej wykonawcą dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski po śladzie dawnej linii kolejowej.15 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, Al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, będącej wykonawcą dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski po śladzie dawnej linii kolejowej.Celem spotkania było przedstawienie założeń i koncepcji budowy drogi oraz  poznanie oczekiwań i potrzeb Mieszkańców gminy Sokołów Podlaski.

Zgromadzeni na spotkaniu mieszkańcy, sołtysi, radni oraz pracownicy Urzędu mogli zgłaszać swoje zastrzeżenia.W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu droga została zaprojektowana znacznie po nowym śladzie -  nieczynnej linii kolejowej i omija ona miejscowości Telaki, Dybów, Skibniew, Kostki i Emilianów. Działanie to pozwoli na przeniesienie ruchu tranzytowego i zmniejszenie natężenia ruchu na istniejącej drodze, zmniejszenie uciążliwości spowodowanych hałasem i drganiami, udostępnienie przestrzeni w obrębie istniejącej drogi mieszkańcom miejscowości – jak informowała p. Agnieszka Radziejewska z firmy ARKAS-PROJEKT.Projektowana droga będzie miała długość ok. 16,8 km. Na terenie Gminy Sokołów Podlaski długość drogi wyniesie 8,1 km. Początek projektowanego odcinka zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą powiatową – ul. Źródlaną w miejscowości Kosów Lacki, następnie droga przebiegać będzie na południe po śladzie nieczynnej linii kolejowej, w kierunku Sokołowa, omijając miejscowości Telaki, Dybów, Skibniew, Kostki, Emilianów. Za miejscowością Emilianów nastąpi włączenie w obecny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627. Od tego miejsca przewidziana jest rozbudowa istniejącej drogi. Celem poprawy warunków bezpieczeństwa w miejscowości Budy Kupientyńskie przebudowane zostanie skrzyżowanie, a w jego obrębie Wykonawca zaprojektował zatoki autobusowe, chodniki oraz bezpieczne przejście dla pieszych z azylem. Koniec projektu zlokalizowany jest na granicy Miasta Sokołów Podlaski.Parametry techniczne projektowanej drogi: droga klasy G, o przekroju jeden na dwa, szerokość pasa ruchu 3,5 m., szerokość jezdni 7 m., pobocze 1,25 m., chodniki 2-metrowe.Wykonawca zobowiązał się dokładnie przeanalizować wszystkie zgłoszone przez mieszkańców podczas spotkania zastrzeżenia, biorąc pod uwagę przepisy i warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oczekiwania zamawiającego tj. Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Obecni na spotkaniu mieszkańcy gminy, u których po spotkaniu pojawią się zastrzeżenia do projektu, mogą zgłosić je do wykonawcy za pośrednictwem Wójta Gminy Sokołów Podlaski - p. Janusza Kur.Firma ARKAS-PROJEKT zobowiązana jest także do uzyskania w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich decyzji niezbędnych do rozpoczęcia budowy.Podsumowując, kolejny, duży krok w realizacji tej ważnej inwestycji został wykonany.