Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dzierzbach

wietlicaOchotnicza Straż Pożarna w Dzierzbach zakończyła w miesiącu grudniu 2019 roku realizację projektu "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dzierzbach”. Zakres prac obejmował przebudowę dachu, roboty rozbiórkowe, elewacja i elementy zewnętrzne, instalację wodno- kanalizacyjną. Projekt mógł być zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Wniosek o dofinansowanie Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierzbach złożyła do Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu” w Drohiczynie. Wartość wykonanej inwestycji zgodnie z umową z wykonawca - 236 962,82 zł, otrzymane dofinansowanie - 108 049,00 zł. Inwestycja w znaczący sposób poprawiła jakość życia lokalnej społeczności poprzez utworzenia miejsca spotkań oraz przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności miejscowości.