Betlejemskie Światło Pokoju w Gminie Sokołów Podlaski

betlejemskie„Światło, które daje moc” to tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju. Trzymając w ręku Betlejemskie Światło Pokoju umacniamy innych w pokonywaniu samych siebie, otwieraniu się na innych w realizowaniu swoich zadań. Światło, które daje moc zagościło za sprawą 87 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej z Grochowa w Urzędzie Gminy u pana Wójta Janusza Kura. Następnie w szkole w Grochowie harcerze przekazali światło na ręce pani dyrektor Joanny Telak. Płomień światła wniesiono także do Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Czerwonce w trakcie mszy świętej. Warto podkreślić, że Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest już od 29 lat i mimo zmieniających się warunków politycznych, nigdy nie zdarzyło się by światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania.         

betlejemskie2