Muzyczna Lekcja Patriotyzmu w Gminie Sokołów Podlaski

patryjociZadaniem uczestników konkursu było napisanie recenzji z koncertu pt.: "Muzyczna Lekcja Patriotyzmu'', jaki odbył się 10 listopada 2019 r. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Czerwonce. Jego organizatorem była Gmina Sokołów Podlaski, przy wsparciu środkami finansowymi ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego. Komisja konkursowa w składzie: Wojciech Kowalczyk - Wiceprzewodnicący Rady Gminy Sokołów Podlaski, muzyk; Krystyna Paczuska - wieloletnia Dyrektor Miejskiego ośrodka Kultury w Siedlcach, bibliotekarz oraz Grażyna Czarnocka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w Skibniewie, brała pod uwagę wyrazisty styl, zgodność z formą, poprawną polszczyznę oraz subiektywną ocenę koncertu zawartą w nadesłanych pracach, przyznając wyróżnienie dla Wiktorii Lachowskiej uczennicy klasy VI.

patryjoci1Konkurs objęty był patronatem Wójta Gminy Sokołów Podlaski z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości, 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz ku czci żołnierzy poległych w 1920 r.
Uroczystego wręczenia nagród dokonał pan Janusz Kur Wójt Gminy Sokołów Podlaski, wraz z komisją konkursową. Całość odbyła się 12 grudnia, chwilę przed XVI Sesją Rady Gminy Sokołów Podlaski, w siedzibie Klubu Senior+ w Czerwonce. Serdeczne gratuluacje dla Wiktorii i życzymy kolejnych sukcesów.