Uczniowie z ZSJL realizowali projekt z zakresu edukacji ekologicznej

ptaki1W Publicznej Szkole Podstawowej w Jabłonnie Lackiej w ramach projektu z zakresu edukacji ekologicznej był realizowany program „Poznajemy świat przyrody i jej bogactwo". W zakresie realizacji programu teren przy Szkole Podstawowej wyposażono w tablice i gry edukacyjne oraz edukacyjny ławo-stół związany z tematyką ochrony świata przyrody. Nowe pomoce dydaktyczne pozwolą w sposób przystępny poprzez zabawę i naukę poznać i zrozumieć przyrodę i jej tajemnice. Uczniowie będą mogli zdobywać i doskonalić umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych.

Dla uczniów klas I-III zostały przeprowadzone przez leśników warsztaty –„Rozpoznajemy głosy ptaków. Leśnicy przedstawili dzieciom gatunki ptaków występujących w Polsce, uczniowie mieli okazję rozpoznać ptaki po wydawanych głosach. W terenie doskonalili umiejętność obserwacji ptaków przy pomocy sprzętu optycznego. Rozpoznawali ślady pozostawione przez skrzydlatych przyjaciół. Wspólnie z leśnikami przygotowali energetyczny pokarm dla ptaków, który zawiesili w „Ptasiej stołówce”. Leśnicy pokazali uczniom jak z surowców wtórnych można w szybki sposób zrobić prosty karmnik dla ptaków. Kolejne warsztaty dotyczyły tematyki fotograficznej. Uczniowie klas starszych wspólnie z nauczycielem obserwowali ptaki w najbliższym terenie, z ukrycia uczyli się technik fotografowania ptaków. Po przeprowadzonych warsztatach została zorganizowana wystawa najciekawszych zdjęć.

Przy Szkole Jabłonnie Lackiej od wielu lat działa „Koło Przyjaciół Ptaków Zimorodek" jednym z jego zadań jest pomoc ptakom podczas zimy. W tym celu założono ptasią stołówkę. Wśród drzew lipy i klonu zawieszono kilkanaście karmników. Podczas zimy uczniowie prowadzą akcję zbierania pokarmu, który potem jest wysypywany do karmników.