Remont w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasnodęby – Kasmy zakończony

kibelKrasnodęby – Kasmy to kolejne sołectwo, które skorzystało ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019.
Wartość robót to: 37 723,67 zł. brutto. W lipcu br. Gmina Sokołów Podlaski otrzymała po 10 tysięcy złotych na remonty budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Ząbków-Kolonia, Walerów, Krasnodęby-Kasmy, Dziegietnia oraz Przywózki (po 10 tys. zł na każde zadanie). Do tej pory wyremontowano budynki świetlic wiejskich w miejscowościach Walerów, Przywózki, Dziegietnia oraz Krasnodęby-Kasmy. Na zakończenie inwestycji czeka jeszcze sołectwo Ząbków-Kolonia. Zadanie dofinansowane zostało ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w kwocie 10 000,00 zł. Wkład własny Gminy częściowo pokryty został ze środków Funduszu Sołeckiego miejscowości.