Uchwalono stawki podatkowe od środków transportowych w Gminie Sabnie

transport25 listopada odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Sabnie. Radni podjęli kilka znaczących uchwał. Podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na terenie gminy Sabnie.

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych w wysokości:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 643,00 zł.
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 857,00 zł.
c) powyżej 9 ton i poniżej 12t - 889,00 zł.
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton według załącznika Nr 1 do uchwał (patrz strona BIP Urzędu Gminy Sabnie),
3.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do  5,5 ton włącznie - 643,00 zł.
b) powyżej 5,5 ton do  9 ton włącznie - 857,00 zł.
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 889,00 zł.
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton według załącznika Nr 2 do uchwały (patrz strona BIP Urzędu Gminy Sabnie);
5. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku rolnego – 295,00 zł.
6. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według załącznika Nr 3 do uchwały (patrz strona BIP Urzędu Gminy Sabnie);
7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniej niż 22 miejsca - 825,00 zł.
b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1415,00 zł.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sabnie.