XV Gminny Konkurs Recytatorski w Przedszkolu w Jabłonnie Lackiej

KONKURS27 listopada w Samorządowym Przedszkolu w Jabłonnie Lackiej już po raz kolejny odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. Temat przewodni tegorocznego konkursu to „Piękna nasza Polska”. Po uroczystym powitaniu wszystkich zebranych przez Panią dyrektor Alicję Supeł odśpiewaliśmy hymn i obejrzeliśmy krótką prezentację o powstaniu państwa polskiego oraz symbolach narodowych. Do konkursu przystąpiło piętnaścioro przedszkolaków w wieku od 4 do 6 lat z placówek oświatowych z terenu naszej gminy. Celem konkursu było popularyzowanie poezji dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich przedszkolaków, zainteresowanie dzieci poezją i wspieranie działań twórczych naszych milusińskich oraz krzewienie patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Wszyscy uczestnicy doskonale poradzili sobie z dość trudnym tematem tegorocznego konkursu, wspaniale recytowali swoje wiersze. Każdy występ nagradzany był gromkimi brawami. Jury miało bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze zaś zwycięzcy dodatkowo nagrody książkowe. Nie zabrakło również podziękowań dla nauczycielek, które przygotowały dzieci do wspaniałych występów oraz wyrazów uznania dla rodziców. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!