Będzie nowa pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej w Sabniach

promocjaSamorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” przyznał Gminie Sabnie pomoc finansową na realizację zadania polegającego na utworzeniu nowej pracowni informatycznych w Szkole Podstawowej w Sabniach. Ideą „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” jest podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w oświacie oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej jednostek oświatowych. Realizacja tych celów polega na poprawie warunków oraz zwiększeniu dostępności zarówno do nowych, jak również już istniejących pracowni informatycznych i językowych oraz zwiększeniu dostępu do nowoczesnego oprogramowania dla uczniów szkół podstawowych. Dofinansowanie zadania w ramach programu wyniosło 47 500 zł i stanowi do 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania. Minimalny wkład własny Gminy Sabnie wynosi 30% kosztów. Środki te pozwolą w pełni wyposażyć nową pracownię szkolną w sprzęt komputerowy.