W Grochowe obchodzono Europejski Dzień Języków Obcych

tolerancja115 listopada w Zespole Oświatowym w Grochowie obchodzono Europejski Dzień Języków Obcych połączony z Dniem Tolerancji. Obchody tego święta miały przybliżyć dzieciom i młodzieży zjawisko interkulturowości i wskazać jak ważna w dzisiejszych czasach jest znajomość języków obcych oraz tolerancja wobec innych kultur, nacji i narodów, poszanowanie ich odmienności i różnorodności. Dla całej społeczności szkolnej był to czas na zastanowienie się nad swoją postawą wobec innych, wzajemnych relacji, wymiany własnych poglądów oraz przezwyciężaniu stereotypów i uprzedzeń. W ramach obchodów zorganizowany został konkurs plastyczny pod hasłem „FLAGA PAŃSTW EUROPEJSKICH”. Z 29 wykonanych różnorodną techniką prac powstało drzewo tolerancji, które posłużyło za oprawę plastyczną.

tolerancjaImpreza rozpoczęła się przywitaniem specjalnego gościa Pani Karoliny Skibniewskiej, redaktorki Katolickiego Radia Podlasie, która wcześniej przeprowadziła krótkie wywiady z uczniami i organizatorami tej imprezy, a następnie bacznie obserwowała i upamiętniała zdjęciami przygotowane występy. Następnie uczennice z klasy VI odśpiewały hymn Unii Europejskiej „Odę do radości” w trzech językach.
O tym, że nauka języków obcych wcale nie musi być nudna i monotonna przekonali nas uczniowie z klasy V, którzy wczuwając się w słowa piosenki „Fliegerlied” zaprezentowali ją w układzie tanecznym. Tolerancyjny Uniwersytet Językowy z klasy VII przybliżył  wszystkim korzyści płynące z nauki języków obcych oraz udzielił rad w postaci prezentacji multimedialnej „Jak uczyć się języków obcych, żeby się ich nauczyć?” Dzięki nauce języków obcych mamy możliwość poznania kultur, zwyczajów i tradycji innych narodów. Taniec bawarski, który zaprezentowały uczennice z klasy VI był tego dowodem. Podsumowaniem wystąpienia przedstawicieli TUJ była piosenka, którą zaśpiewały uczennice z klasy II i III „If you like British people, clap your hands”, do której przyłączyli się wszyscy uczestnicy imprezy.

Jak jest z naszą tolerancją w naszym domu, w szkole, w pracy, w autobusie, na ulicy przedstawiły nam dzieci z klasy II i III układając słowo tolerancja, a następnie śpiewając piosenkę. W naszych codziennych zmaganiach należy pamiętać, że tolerancja nie jest zgodą na każde zachowanie. Sprzeciwianie się nie jest oznaką nietolerancji. Protestowanie przeciwko złu jest obowiązkiem każdego człowieka. Godzenie się na wszystko to tolerancja źle pojęta. Nie wolno tolerować takiego postępowania innych ludzi, które może być niebezpieczne i szkodliwe, może zagrażać życiu i zdrowiu innych ludzi o czym mogliśmy się przekonać oglądając filmik „Duże sprawy w małych głowach” i w piosence „Masz prawo być inny”. Pamiętajmy, że żyjemy wszyscy na tej samej planecie - Ziemi, że mimo granic państwowych, różnic językowych czy kulturowych jesteśmy wszyscy jednym światem – tak jak w piosence: „We are the world”, którą zaśpiewały uczennice z klasy VI oraz uczniowie z klas II i III.

Niech przesłaniem tych obchodów będą słowa Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”.