Przebudowa drogi gminnej w Tchórznicy Szlacheckiej

rwniarkaW wyniku podpisanej w dniu 6 września 2019 r. przez Wójta Gminy Sabnie – Ireneusza Piotra Wyszyńskiego umowy z firmą P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej zakończona została realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 171 w miejscowości Tchórznica Szlachecka”. Wartość wykonanych robót wyniosła – 119 344,67 zł brutto.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

  • roboty ziemne i przygotowawcze;
  • frezowanie na zimno nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych do gł. 4 cm wraz z wywozem;
  • roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi;
  • ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie z oporem z betonu;
  • mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym;
  • nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych – warstwa ścieralna.