W Jabłonnie Lackiej świętowano odzyskanie niepodległości przez Polskę

niepodlegliObchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Jabłonna Lacka rozpoczęto od zapalenia zniczy przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krzemieniu, a następnie mieszkańcy Gminy Jabłonna Lacka mieli możliwość uczestniczenia w uroczystościach w Jabłonnie Lackiej. W dniu 11 listopada w kościele parafialnym w Jabłonnie Lackiej rozpoczęto uroczystości od wysłuchania krótkiego montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej w Jabłonnie Lackiej, po którym ks. Kanonik Walenty Wojtkowski odprawił mszę św. w intencji Ojczyzny i poległych za Nią rodaków. Na zakończenie odśpiewano rotę.

Wszyscy w asyście pocztów sztandarowych, harcerzy, uczniów, udali się pod pomnik, gdzie wspólnie z zespołem Jabłoniacy odśpiewano Hymn, Wójt Gminy Wiesław Michalczuk wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Strzałą i Radnym Powiatu Jerzym Strzałą złożyli w imieniu władz i całego społeczeństwa okolicznościową wiązankę oraz zapalili symboliczne znicze. Dyrekcja Szkoły, Zuchy oraz Harcerze 22 Drużyny Harcerskiej AZYMUTY im. Tadeusza Zawadzkiego ps. ZOŚKA zapaliły również symboliczne znicze. Wójt Gminy w swoim przemówieniu podziękował obecnym na uroczystościach, podkreślił znaczenie Święta 11 listopada, zaznaczył, że nie wolno nam zapominać o tradycji i dobrych wzorach. Wielkie znaczenie ma też wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu. Ponadto przy każdej okazji powinniśmy podkreślać dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Do tego nas zobowiązuje nasza przeszłość naznaczona krwią i ofiarami.
Była to piękna i podniosła uroczystość. Podziękowania kierujemy do Księży, Pocztów Sztandarowych, harcerzy, uczniów i wychowawców Szkoły Podstawowej w Jabłonnie Lackiej, zespołu Jabłoniacy i innych osób zaangażowanych w przygotowanie oraz do mieszkańców uczestniczących w tych uroczystościach.